Varia

Dalai Lama - Weg van de leiderDe weg van de leider is een coproductie van de Nederlandse managementdeskundige Laurens van den Muyzenberg en de Dalai Lama. Het gaat over de keuzes die leiders in ondernemingen moeten maken. Een pleidooi voor wijsheid en voor rechtvaardigheid die de belangen van alle betrokkenen meeweegt in het besluitvormingsproces.

Bernhard, Toni - How to be sickHow to be Sick door Toni Bernhard is het verhaal van een Amerikaanse professor in de rechtsgeleerdheid die moest omschakelen door chronische ziekte. In het boek biedt zij een keur aan praktische hulpmiddelen voor chronisch zieken, ontleend aan verschillende boeddhistische stromingen. Het boek van Bernhard heb ik elders op deze site besproken.

Vandekerckhove, Bieke - De smaak van stilteDe smaak van stilte door Bieke Vandekerckhove is een ander boek van een chronische patiënt. Onder de dreiging van een in potentie fatale spierziekte vindt ze rust in zenbeoefening. Haar boek is een collectie van diep doorleefde contemplaties. Haar boek heb ik eveneens elders op deze site besproken. Inmiddels is de auteur aan haar ziekte overleden.

De filosoof en psychiater Karl Jaspers (1883-1969), gaat in een vergelijkende studie over vier belangrijke spirituele figuren uit de wereldgeschiedenis ook in op de betekenis van de Boeddha. In het hoofdstuk over de Boeddha in zijn boek Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus beschrijft de boeddhaweg treffend: onderweg weet je nooit precies waar je bent, je kunt dit zelf ook niet weten, alleen retrospectief kun je enigszins je ontwikkeling naar meer inzicht en wijsheid beoordelen.

Transpersoonlijke ontwikkeling door de psychiater Roberto Assagioli, de vader van de psychosynthese, gaat eveneens uitvoerig in op de Boeddha. Assagioli heeft dezelfde belangstelling voor spiritualiteit en mystiek als zijn tijd- en vakgenoot Carl Gustav Jung (zie onder Zen – algemeen). In Transpersoonlijke ontwikkeling zet hij uiteen hoe de verlichtingsweg van de Boeddha één van de verschillende wegen is die alle naar een gemeenschappelijk domein van spiritueel inzicht voeren.

Ga terug naar Taoïsme | Ga verder naar Nuttige Links