Vijftig verzen over de aard van het bewustzijn

Meer dan duizend jaar na zijn ontstaan liggen de ideeën van Yogacara nog steeds ten grondslag aan veel eigentijds boeddhisme. Geïnspireerd door Yogacara heeft Thich Nhat Hanh, van oorsprong een zenboeddhist uit Vietnam, ‘Vijftig verzen over de aard van het bewustzijn’ geschreven waarvan de tekst hieronder in Nederlands en Engels wordt weergegeven.

Deze vijftig verzen dienen als een samenvatting van zijn boek Understanding Our Mind (2006). In ieder hoofdstuk geeft hij een toelichting op het bijbehorende vers. Meer over het boek Understanding Our Mind en de plaats hiervan binnen het oeuvre van Thich Nhat Hanh heb ik geschreven in het artikel ‘Een abhidharma voor de eenentwintigste eeuw’.

Aan de ideeën van Yogacara voegt de auteur dat van interpenetratie (‘inter-zijn’) toe, een oud beeld uit het Chinese boeddhisme. Om het wereldbeeld van Yogacara toegankelijk te maken voor een eigentijds lezerspubliek kiest ook hij ook zoveel mogelijk voor beeldende bewoordingen. Desondanks ontkomt ook hij er niet aan om een aantal technische termen te gebruiken die nu eenmaal bij de leer van het boeddhisme horen.

Yogacara was de school van de boeddhistische yoga, waaronder werd verstaan: het zitten in meditatiehouding, zitmeditatie dus. Ook zonder de expliciete filosofische uitwerking ervan reikt de invloed van het denken van deze school tot in het heden. Yogacara verschaft een fundament onder de mindfulnesstraditie van het mahayanaboeddhisme, in het bijzonder van Zen. Het is niet de enige invloed, maar het is wel een belangrijke.

Vijftig verzen over de aard van het bewustzijn (Nederlands)

Vijftig verzen over de aard van het bewustzijn (Engels)