De tien grote voorschriften

  1. Ik beloof alle leven te waarderen, te beschermen en te ondersteunen.
  2. Ik beloof het eigendom van anderen te respecteren.
  3. Ik beloof ethisch te zijn en niet begerig.
  4. Ik beloof waarheidslievend te zijn en oprecht.
  5. Ik beloof bewust en aandachtig te zijn en niet onwetend.
  6. Ik beloof geen kwaad te spreken van anderen.
  7. Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen.
  8. Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig, vooral met betrekking tot de Dharma.
  9. Ik beloof gelukkig te zijn en toegewijd, met compassie voor alle wezens.
  10. Ik beloof met respect te spreken over de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Bron: Kanzeon Zen Centrum Amsterdam